Więcej informacji

Kancelaria

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo i stosunki międzynarodowe; absolwentka Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego (prawo dowodowe, kryminalistyka i nauki pokrewne). Mediator w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W toku praktyki zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, także w ramach stałej obsługi prawnej.

Posiada gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, którą wykorzystuje jako obrońca w sprawach karnych. Adwokat Marta Kidawa-Zadworna prowadzi praktykę ogólną. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego i prawa karnego.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W toku praktyki zawodowej zdobył doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, prowadząc liczne sprawy z dziedziny prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz administracyjnego.

Adwokat Marek Zadworny prowadzi praktykę ogólną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa karnego.

Oferta

Prowadzimy praktykę ogólną w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, oferując kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, także w ramach zlecenia stałej obsługi prawnej.

Oferta obejmuje w szczególności:

  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania,
  • sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych,
  • przygotowywanie umów, porozumień i innych dokumentów o charakterze prawnym,
  • doradztwo i konsultacje prawne na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • prowadzenie i uczestnictwo w negocjacjach,
  • mediacje.

Świadczymy wszechstronną pomoc prawną, w szczególności z zakresu: prawa cywilnego (m. in. prawo spadkowe, prawo rzeczowe, prawo nieruchomości, projektowanie i negocjowanie umów cywilnych, postępowania odszkodowawcze), prawa rodzinnego, prawa gospodarczego i handlowego (zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek, postępowania rejestrowe, przygotowywanie aktów wewnętrznych organów spółek, bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa spółek handlowych), prawa karnego i karnego wykonawczego (obrona w sprawach karnych i karnych wykonawczych, reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m. in. reprezentowanie klientów przed sądami pracy, reprezentowanie ubezpieczonych w sporach z ZUS), windykacji należności, prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego.Współpraca

Kancelaria współpracuje z adwokatem Damianem Wypior (Kancelaria Adwokacka w Berlinie), oferując pomoc prawną w sprawach transgranicznych oraz we wszelkiego rodzaju sprawach prowadzonych przed niemieckimi organami i sądami. Damian Wypior jest adwokatem prawa niemieckiego (Rechtanwalt) oraz arbitrem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego.

W ramach tej współpracy Kancelaria prowadzi także windykację należności na terenie Niemiec.

We współpracy z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Włodzimierzem Kidawą (nr wpisu TP/7/16) Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz klientów rosyjskojęzycznych.

Kontakt

ul. Strzegomska 208 lok.203
II piętro, budynek Hali Strzegomskiej
54-432 Wrocław

adw. Marta Kidawa-Zadworna

+48 661 414 121
adw.mkidawa@gmail.com

adw. Marek Zadworny

+48 695 11 49 49
adw.mzadworny@gmail.com

klienci rosyjskojęzyczni:

+ 48 885 909 192